Euro-trend

Euro-Trend je uskupení společností zabývajících se daňovými, účetními a jinými ekonomickými procesy. Tým našich pracovníků zahrnuje odborníky z různých oblastí s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou připraveni vyřešit složité účetní, daňové a jiné právní problémy, nejen v národním, ale i celosvětovém měřítku.

Detail

Press

Nechme daně nízké, zrušme výjimky – Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

LN Ve středu jednala vládní koalice o prvním náčrtu státního rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového rámce na další dva roky. Co z toho vyšlo? Schodek bude mezi třemi a čtyřmi sty miliardami. Přesné číslo vám zatím neřeknu, byť ho už v hlavě mám. Budeme na tom ale ještě celý víkend dělat. V pondělí do…

Detail »

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Při vracení daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je postupováno podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Informace shrnuje podmínky pro…

Detail »

Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e - commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. Změny se týkají: zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EUzrušení limitů 35 000 nebo…

Detail »

Reference

Snažíme se, aby celá skupina Euro-Trend byla na trhu známa prvotřídní kvalitou všech námi poskytovaných služeb, seriózností a nezávislým přístupem. Seznamte se s našimi klienty.