2. Petrohradské mezinárodní právní fórum

Společník a jednatel společnosti Euro-Trend, s.r.o., pan Ing. Jiří Nekovář, se ve dnech 16. až 19. května 2012 jako viceprezident CFE zúčastnil 2. Petrohradského mezinárodního právního fóra. To se konalo ve východním křídle budovy generálního štábu a v pavilonu postaveném speciálně pro tuto akci v centru Petrohradu na Palácovém náměstí. Pan Ing. Jiří Nekovář na Fóru přednesl příspěvek na téma „Zkušenosti z práce Nejvyššího správního soudu v oblasti daní a spolupráce s daňovými poradci v České republice“.

Petrohradské mezinárodní právní fórum bylo založeno v roce 2011 ministerstvem spravedlnosti Ruské federace a je podporováno i jejím prezidentem. Fórum 2012 pořádalo ruské ministerstvo spravedlnosti, Nejvyšší arbitrážní soud, Státní Ermitáž a Nadace pro Petrohradské mezinárodní právní fórum.

Fórum 2012 se konalo za účasti více než 2000 delegátů z 51 zemí. Delegace ze 13 zemí byly vedeny ministry spravedlnosti, včetně ministrů z USA, Velké Británie, Číny, Islandu, Polska, Maďarska, Maroka, členskými státy SNS atd.

Fórum hostilo plenární zasedání „Právní politika v 21. století: nové právní výzvy v globalizovaném světě“, diskuse o různých právních otázkách u kulatého stolu a několik dalších akcí, včetně konference nazvané „Modernizace občanského zákoníku Ruské federace“ a setkání „Mechanismy implementace otevřené vládní iniciativy do právního systému“, stejně tak jako doprovodný zábavní program. Kromě toho se Fórum stalo příležitostí, při které byla podepsána řada mezinárodních dohod. Tyto dohody jsou zaměřeny na podporu ruské spolupráce v právní oblasti s takovými zeměmi jako je Polsko, Nizozemí, Ukrajina, Island atd.