Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Od 1. ledna 2015 dochází k rozšíření seznamu zboží a služeb, při kterých se použije režim přenesení daňové povinnosti neboli reverse-charge. Kromě stávajícího výčtu, jako je dodání zlata, dodání odpadu a šrotu, poskytnutí stavebních a montážních prací, se bude reverse charge využívat i u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty, pokud tak vláda stanoví nařízením.

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti se bude týkat převodu povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, dodání zařízení s integrovanými obvody, dodání plynu a elektřiny, poskytnutí telekomunikačních služeb, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin technických plodin a dodání surových či polozpracovaných kovů.

Při nejistotě, zda dodání zboží nebo poskytnutí služby spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, může plátce podat žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Žádost musí obsahovat popis zdanitelného plnění a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Tato žádost se pak podává na Generální finanční ředitelství. V žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění.