Aktualizované vydání Směrnice OECD k převodním cenám

Dne 10.7.2017 vydala OECD aktualizovanou Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy – edice 2017.

Aktualizovaná Směrnice zahrnuje změny vyplývající ze zpráv z roku 2015 k BEPS Action 8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation a Action 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Dále zahrnuje revidované pokyny o bezpečných přístavech schválené v roce 2013, které připouští, že správně navržené bezpečné přístavy mohou pomoci snížit určité zatížení v souvislosti s dodržováním předpisů a poskytnout daňovým poplatníkům větší jistotu.