Budou se měnit bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění

Dne 7. června 2017 byla v Paříži v OECD podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Česká republika se připojila k této mezinárodní iniciativě  v její minimalistické podobě. ČR  přijme pouze minimální standardy, tj. pravidlo proti zneužívání bilaterálních smluv (treaty abuse) a pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou (Dispute Resolution).
Úmluva (MLI: Multilateral Instrument) je nástrojem OECD, jehož hlavním cílem je zamezit zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění formou přesouvání zisků do zemí s nulovým nebo nízkým daňovým zatížením a je jedním z hmatatelných výsledků projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Úmluva umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci navrhovaných opatření do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
Podle dosavadních informací by se bilaterální dohody měly měnit formou dodatků.