Archív

Novinky

Provozovatelka krátkodobého pronájmu skrze Airbnb neuspěla u pražského soudu ohledně sporu s finanční správou, jak

Detail »

Koordinační výbor Komory daňových poradců se zabýval otázkou uplatnění původního, resp. současného znění § 15 odst. 3

Detail »

„Český daňový systém není spravedlivý. Nemáme ani dostatečnou statistiku, abychom viděli, kdo se daním vyhýbá,“ upozorňuje

Detail »

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o

Detail »

Souhrn praktických informací pro studenty, kteří za účelem letního přivýdělku uzavírají dohodu a provedení práce

Detail »

Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se

Detail »

Implementace právní úpravy Evropské unie a připravované nařízení vlády přináší možnost zjednodušení reportování údajů do

Detail »

Pojem „živelní pohroma“ je v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Detail »

LN Ve středu jednala vládní koalice o prvním náčrtu státního rozpočtu na rok 2022 a

Detail »

Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a

Detail »

V letošním roce je na odevzdání přiznání k dani z příjmů více času a to

Detail »

V souvislosti s nejasnostmi uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19 vydává

Detail »

V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v období 1. 3. až 21.

Detail »

Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností. „Spuštění

Detail »

Zákonem č. 299/2020 Sb. se novelizuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,

Detail »

Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani

Detail »

Zákonem č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Detail »

S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým

Detail »

Zákon č. 80/2019 Sb. (daňový balíček 2019), účinnost změn převážně od 1.4.2019 s těmito výjimkami:

Detail »

Jiří Nekovář se zúčastnil CFE Forum 2018, které se konalo 19. dubna 2018 v Bruselu. Hlavním

Detail »

Dne 22.3.2018 vydala OECD dodatečné pokyny pro přidělování zisků stálé provozovně Additional Guidance on the

Detail »

Dle poslední verze připravované novely zákona o daních z příjmů, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, očekáváme

Detail »

Dne 24.5.2018 byl ve společnosti Euro-Trend, s.r.o. přijat vnitřní předpis o ochraně osobních údajů v souladu

Detail »

Dne 10.7.2017 vydala OECD aktualizovanou Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové

Detail »

Dne 7. června 2017 byla v Paříži v OECD podepsána Mnohostranná úmluva o implementaci opatření

Detail »

Russell Bedford a World Bank Group zveřejnili aktuálního průvodce Doing business in the Czech Republic,

Detail »

Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy

Detail »

Ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb. Tyto změny se týkají možnosti vyloučení

Detail »

S účinností od 1. 12. 2016 nastává povinnost evidovat tržby pro podnikatele poskytující stravovací a

Detail »

Jiří Nekovář byl na zasedání Asia Oceania Tax Consultants´ Association v Osace zvolen Honorary Tax

Detail »

Od 1. ledna 2015 došlo v rámci novely zákona o daních z příjmů ke sjednocení

Detail »

Jiří Nekovář se zúčatnil CFE Forum 2015, které se konalo 26. března 2015 v Bruselu.

Detail »

Dne 24. října 2014 Ing. Nekovář podepsal dokument na Global Tax Advisers Co-operation Forum, který

Detail »

Od 1. ledna 2015 dochází k rozšíření seznamu zboží a služeb, při kterých se použije

Detail »

Od 1. ledna 2015 byla novelou daňového řádu u vybraných subjektů zavedena povinnost učinit podání

Detail »

V rámci rubriky Aler eko odpovídal většinový společník a jednatel společnosti Euro-Trend, s.r.o., Jiří Nekovář,

Detail »

Ve dnech 17. a 18. října 2013 se Jiří Nekovář jako prezident Confédération Fiscale Européenne

Detail »

Na mimořádném zasedání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem konaném dne 12. 8. 2013

Detail »

Ve dnech 18. – 20. září 2013 se Jiří Nekovář jako prezident Confédération Fiscale Européenne

Detail »

Dne 12. dubna 2013 se pod odbornou záštitou Confédération Fiscale Européenne, zastoupené jejím prezidentem, Jiřím

Detail »

Dne 12. dubna 2013 se Jiří Nekovář jako prezident Confédération Fiscale Européenne ve Studiu 6

Detail »

Ve dnech 27. a 28. března 2013 se v hlavním městě Nigérie, Lagosu, konala konference

Detail »

Confédération Fiscale Européenne (CFE) v těchto dnech zveřejnila Výroční zprávu za rok 2012. Publikace plná

Detail »

Dne 4. 4. 2013 uvedl server cfoworld.cz rozhovor s Jiřím Nekovářem s titulkem „Jiří Nekovář,

Detail »

Jiří Nekovář se jako prezident Confédération Fiscale Europeénne vyjádřil k vizi Václava Dejčmara, podle které

Detail »

Rok 2013 přináší zásadní změnu v penzijním systému České republiky. K 1. lednu 2013 vznikl

Detail »

V rámci zářijového výročního generálního shromáždění celoevropské profesní organizace daňových poradců Confederation Fiscale Européene konaného

Detail »

Ve dnech 26. – 28. října 2012 se v polské Poznani konala 4. Mezinárodní konference

Detail »

Noviny «Деньги» („Peníze”), jejichž cílem je „efektivně, kvalitně a aktivně zvyšovat progresivní ekonomické a finanční

Detail »

Ke stažení nabízíme vydání Podzim 2012 časopisu Business World – klientsky orientovaného periodika vydávaného organizací

Detail »

Společník a jednatel společnosti Euro-Trend, s.r.o., pan Ing. Jiří Nekovář, se ve dnech 16. až

Detail »

Od roku 2012 se do české legislativy vrací výslovný zákaz švarcsystému. V návaznosti na novou

Detail »

Ve dnech 2. – 3. února 2012 se v Moskvě u příležitosti 10letého výročí založení

Detail »

Začátkem listopadu tohoto roku udělal Ústavní soud alespoň prozatímní tečku za dohady, zda správci daně

Detail »

Dne 11.11.2011 podepsal prezident republiky návrh novely zákona o přeměnách. Mimořádně rozsáhlá novela odstraňuje některé

Detail »

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové

Detail »

„Russell Bedford – Helping to Make a Difference“ je krátkým filmem, představujícím dobročinné aktivity některých

Detail »

Dne 7. 10. 2011 se v Praze v Paláci Žofín uskutečnila 19. řádná valná hromada

Detail »

Ve dnech 3. – 5. dubna 2011 česká delegace v čele s prezidentem Komory daňových

Detail »

Dne 14. 10. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 303/2011 Sb. zákon, kterým

Detail »

Od 1. 9. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o soudních poplatcích č. 218/2011 Sb.

Detail »

Nejvyšší správní soud se dne 19. dubna 2011 usnesl na zajímavém rozsudku, jehož podstatou je

Detail »

V souvislosti s často diskutovaným tématem doručování daňových dokladů mezi odběrateli a dodavateli za pomocí

Detail »

Od 1. 4. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Jednou z novinek je

Detail »

V rámci tzv. „Daňového týdne v Rusku“, který ve dnech 11.-16.dubna 2011 proběhl nejenom v

Detail »

Dne 17. prosince 2010 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v souladu se změnami Směrnice Rady

Detail »

Ve dnech 15. a 16. prosince 2010 se v Moskvě za podpory CFE, reprezentované též

Detail »

Na základě jmenování předsedou vlády se od 13. 12. 2010 bude NERVovat i Ing. Jiří

Detail »

V říjnovém čísle časopisu Corporate INTL byl zveřejněn článek o společnosti Euro-Trend, s.r.o.. Do článku

Detail »

Koncem října roku 2010 jsme pro Vás spustili zcela novou webovou prezentaci naší skupiny. V

Detail »