Článek v britském časopise Corporate INTL

V říjnovém čísle časopisu Corporate INTL byl zveřejněn článek o společnosti Euro-Trend, s.r.o.. Do článku můžete nahlédnout v přiloženém souboru.

V říjnovém čísle časopisu Corporate INTL jako v jednom z předních měsíčníků pro vedoucí podniku, odborné poradce a poskytovatele finančních prostředků po celém světě, byl zveřejněn článek o společnosti Euro-Trend, s.r.o., doplněný o postřehy zakladatele společnosti, pana Ing. Jiřího Nekováře.