Dodatečné pokyny OECD pro přidělování zisků stálé provozovně

Dne 22.3.2018 vydala OECD dodatečné pokyny pro přidělování zisků stálé provozovně Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments.  Tyto pokyny vyplývají z opatření BEPS č. 7 k článku 5 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku.

Tyto pokyny stanoví obecné zásady pro přidělování zisku stálým provozovnám podle čl. 5 odst. 5 v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy a také pokyny týkající se stálých provozoven vytvořených v důsledku změn čl. 5 odst. 4.  Dokument obsahuje příklady přidělování zisků určitým typům stálých provozoven vyplývajícím ze změn čl. 5 odst. 4 a čl. 5 odst. 5 v rámci akce BEPS 7.