Elektronická podání

Od 1. ledna 2015 byla novelou daňového řádu u vybraných subjektů zavedena povinnost učinit podání pouze datovou zprávou. Pokud budou formulářová podání podána jinak, uloží správce daně pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši 2 000 Kč.

Učinit podání pouze datovou zprávou musí nadále daňové subjekty nebo jejich zástupci
se zpřístupněnou datovou schránku nebo se zákonem uloženou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tato povinnost se vztahuje na tzv. „tiskopisová“ podání, tedy na přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení.

Podmínku lze naplnit datovou zprávou:

podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.