Historie

Do obchodního rejstříku byl „Euro-Trend“ zapsán dne 19. ledna 1990. Na trhu tedy působí více jak 20 let.

Počátky společnosti Euro-Trend, s.r.o., se datují do prosince roku 1989, kdy byla založena ve formě výrobního družstva, neboť družstvo bylo v té době jedinou možnou formou pro soukromé podnikání více osob. Do obchodního rejstříku bylo výrobní družstvo Euro-Trend zapsáno 19. ledna 1990.

V roce 1994 byla založena obchodní společnost Euro-Trend, s.r.o. Jejím zakladatelem a většinovým společníkem je od doby jejího založení Ing. Jiří Nekovář.

Postupem času a zejména z důvodu dynamického rozvoje soukromého podnikání v České republice se z původně samostatné společnosti stala skupina firem.

V roce 1993 vznikla akciová společnost Katnek Securities, a.s., která se ve stejném roce stala členem Burzy cenných papírů Praha, a.s., a úspěšně obchodovala s cennými papíry až do doby změny předmětu podnikání v roce 1999. V současné době Katnek Securities, a.s., uplatňuje rozsáhlé zkušenosti z předchozí činnosti
v ekonomickém poradenství.

O dva roky později ji doplnila poradenská firma ZVP-investiční poradenství, s.r.o.