Ing. Kristýna Šimáčková, LL.M., byla zvolena členkou Dozorčí komise KDP ČR

Dne 7. 10. 2011 se v Praze v Paláci Žofín uskutečnila 19. řádná valná hromada KDP ČR, která mimo jiné zvolila orgány KDP ČR, tedy Prezidium, Dozorčí komisi a Disciplinární komisi. Členkou Dozorčí komise KDP ČR byla 66,86 % hlasy (2. kolo) zvolena Ing. Kristýna Šimáčková, LL.M.

Dozorčí komise KDP ČR je vrcholným a nezávislým kontrolním orgánem Komory. Dozorčí komise má 5 členů a 2 náhradníky. Do kompetencí Dozorčí komise spadá zejména dohled nad naplňováním usnesení Valné hromady, kontrola činnosti Prezidia a kanceláře Komory a dohled nad řádným výkonem činnosti daňových poradců ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.