Jiří Nekovář se stal Prezidentem Confederation Fiscale Européene

V rámci zářijového výročního generálního shromáždění celoevropské profesní organizace daňových poradců Confederation Fiscale Européene konaného v rumunské Bukurešti byl jejím prezidentem zvolen Ing. Jiří Nekovář.

Většinový společník společnosti Euro-Trend, s.r.o., má s působením v CFE bohaté zkušenosti, když již od roku 2007 působil jako její viceprezident. Jeho zvolení prezidentem přispěje k vysoké informovanosti o daňové problematice na celoevropské úrovni tzv. z první ruky. Napomůže též spolupodílet se na diskusi o připravovaných změnách v oblasti profesní regulace daňově poradenské profese, včetně změn v oblasti zdaňování obecně.

Confederation Fiscale Européene (CFE) je mezinárodně uznávanou prestižní organizací s 53letou historií sdružující 32 komor daňových poradců z 24 evropských zemí. Organizace tak zastřešuje více než 180 000 daňových poradců. Jejím hlavním cílem je ochrana profesních zájmů této odborné komunity, stejně jako nastavování standardů jimi poskytovaných služeb. Vedle zajištění vysoké odbornosti služeb nabízených daňovými poradci se tato organizace podílí i na odborných stanoviscích vypracovávaných k návrhům dokumentů, především Evropské komise.