Jiří Nekovář se zúčastnil konference v Poznani

Ve dnech 26. – 28. října 2012 se v polské Poznani konala 4. Mezinárodní konference z cyklu Daně bez hranic, pořádaná polskou Národní komorou daňových poradců ve spolupráci s německou Komorou daňových poradců. Tentokráte byla konference zaměřená na praktické aspekty smluv o zamezení dvojího zdanění.

Jiří Nekovář na konferenci vystoupil s příspěvkem, ve kterém shrnul činnost Confederation Fiscale Européene, upozornil na její význam a zároveň představil aktuální otázky, jež stojí v popředí zájmu organizace. Při této příležitosti poskytnul pan Nekovář interview, které si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.