Jiří Nekovář se zúčastnil Mezinárodního shromáždění daňových poradců v Petrohradu

Ve dnech 18. – 20. září 2013 se Jiří Nekovář jako prezident Confédération Fiscale Européenne (CFE) zúčastnil Mezinárodního shromáždění daňových poradců, které bylo pořádáno CFE ve spolupráci s Komorou daňových poradců Ruska. Akce se konala bezprostředně po summitu G20 v Konstantinově paláci v Petrohradě.

CFE zároveň uspořádala výroční valnou hromadu a zorganizovala semináře pro daňové poradce a mezinárodní daňové fórum. Daňové fórum se zabývalo mezinárodními daňovými strategiemi a představilo přehled nejnovějšího mezinárodního vývoje v daňové legislativě. Kromě toho byl projednáván akční plán OECD pro boj proti rozmělňování základu daně a přesouvání zisků.