Jiří Nekovář vystoupil v rámci Daňového týdne v Rusku

V rámci tzv. „Daňového týdne v Rusku“, který ve dnech 11.-16.dubna 2011 proběhl nejenom v Moskvě, ale i v regionálních komorách daňových poradců po celém Rusku, se mimo četných odborných diskusí uskutečnila také v pořadí již čtvrtá Mezinárodní konference k aktuálním otázkám daňové politiky.

Stalo se tak dne 14.dubna 2011 v Moskvě a Jiří Nekovář zde vystoupil hned s dvěma příspěvky. Protože organizátorem konference byla Komora daňových poradců Ruské federace pod odbornou záštitou Confederation Fiscale Europeenne (CFE) a Finanční univerzity při vládě RF, přivítal nejprve většinový společník společnosti Euro-Trend, s.r.o., z titulu funkce viceprezidenta CFE účastníky konference. Později vystoupil i s příspěvkem na téma „Daňově uznatelné náklady v České republice“, který je níže k dispozici ke stažení.

Pozornost byla tentokráte věnována především správě daní, když se na pořad dne dostaly takové otázky, jako provedení opakované výjezdní daňové kontroly při podání opravného daňového přiznání a další mechanismy k upřesnění výše daně, která má být uhrazena. Co se týče DPH, diskutovalo se především o mezinárodní praxi daňových odpočtů a náhrad.