Jiří Nekovář byl zvolen prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem

Na mimořádném zasedání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem konaném dne 12. 8. 2013 zvolili členové Prezidia Ing. Jiřího Nekováře prezidentem Rady. Stalo se tak poté, co stávající prezident Jiří Rusnok z této funkce vzhledem ke svému jmenování premiérem odstoupil. Ing. Jiří Nekovář se stal šestým členem Prezidia s účinností od 1. 8. 2013 na základě jmenování ministrem financí, Ing. Janem Fischerem, CSc..

Rada pro veřejný dohled nad auditem je nezávislým orgánem veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti, jemuž podléhají všichni statutární auditoři a auditorské společnosti, stejně jako činnost Komory auditorů České republiky. Cílem činnosti Rady je jak zvýšení transparentnosti, komfortu a především důvěry klientů v kvalitu auditorských služeb, tak jistoty a komfortu osob vykonávajících auditorskou profesi. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou činností v ostatních zemích Evropské unie i mimo ni.