Mezinárodní daňový kongres ТахЕхро-2010 v Moskvě

Ve dnech 15. a 16. prosince 2010 se v Moskvě za podpory CFE, reprezentované též Ing. Jiřím Nekovářem, uskutečnil Mezinárodní daňový kongres ТахЕхро-2010. V této lokalitě se jednalo o jedinečnou událost zastřešenou Komorou daňových poradců Ruska.

Akce byla zaměřena na dialog zákonodárců, odborné veřejnosti, správců daně a daňových poplatníků. Na ТахЕхро-2010 se setkali nejlepší odborníci v oboru daní zastupující poradenské společnosti z Ruska i zahraničí, zástupci státních orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, vzdělávací organizace, personální agentury a daňoví poplatníci.

V rámci zamyšlení se nad aktuálními otázkami daňové politiky, odborných diskusí a přednášek od předních daňových odborníků na této konferenci vystoupil i Ing. Jiří Nekovář. Prezident Komory daňových poradců České republiky představil hlavní trendy daňové politiky v evropských zemích a nastínil vývoj daňového poradenství v ČR a v EU.