Mezinárodní odborná konference „Daňové plánování v přímých a nepřímých daních“

Dne 12. dubna 2013 se pod odbornou záštitou Confédération Fiscale Européenne, zastoupené jejím prezidentem, Jiřím Nekovářem, a Hospodářské komory České republiky, zastoupené jejím prezidentem, Petrem Kuželem, uskutečnila mezinárodní konference na téma „Daňové plánování v přímých a nepřímých daních“. Hlavním tématem konference byla tenká linie mezi snahou podnikatelů o udržení konkurenceschopnosti jejich podniků pomocí minimalizace nákladů, včetně těch daňových, a nyní hojně diskutovaným zneužitím práva.

Konference se zúčastnili zástupci daňových správ, podnikatelů, daňových poradců i akademiků z České republiky, Německa, Maďarska, Kazachstánu, Lotyšska, Litvy, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

Odkaz