Ministerstvo Financí implementuje zjednodušení reportování dat Intrastatu

Implementace právní úpravy Evropské unie a připravované nařízení vlády přináší možnost zjednodušení reportování údajů do systému Intrastat, který sleduje obchod se zbožím mezi členskými státy EU. Díky Intrastatu jednotlivé země získávají lepší přehled o typu obchodovaného zboží, o druhu dopravy nebo o státech, mezi nimiž výměna probíhá. Hlášení a vykazování bude nově zjednodušeno tak, aby byly získány potřebné údaje a zároveň nedocházelo k nárůstu administrativní zátěže jak na straně podnikatelů, tak na straně Celní správy. Materiál bude v tomto měsíci vcházet do mezirezortního připomínkového řízení, účinnost tohoto návrhu nařízení vlády se plánuje od 01. ledna 2022.

Zavedení administrativně zjednodušeného vykazování dat Intrastatu spočívá zejména v možnosti poslat místo 12 měsíčních výkazů pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr ročně (dovoz nebo vývoz), a to v případě, že se objem obchodu s jiným členským státem EU pohybuje právě mezi 12 mil. Kč a 20 mil. Kč. Změnou k lepšímu je i zvýšení limitu pro vykazování malých zásilek z 200 EUR na 400 EUR. Zjednodušení vykazování spočívá také u měrných jednotek, kde se nově nebudou reportovat údaje na tři desetinná místa, ale zaokrouhlené na celé číslo.

Zdroj: mfcr.cz