Návrh změny Zákona o evidenci tržeb

Ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb. Tyto změny se týkají možnosti vyloučení poplatníků uplatňující daň paušální částkou z evidenci tržeb a možnosti vyloučení plateb uskutečněných platební kartou prostřednictví internetu z evidence tržeb.

Návrh týkající se vyloučení poplatníků, jimž je daň stanovována paušální částkou souvisí se změnou § 7a ZDP, která je doporučena Rozpočtovým výborem ke schválení. K vyloučení poplatníků s daní stanovenou paušální částkou z evidence tržeb je navržena podmínka ve formě limitu 250 tis. Kč. Dále je navrhováno, aby platby přes platební brány na internetu nepodléhaly evidenci tržeb. Tyto změny by mohly nabýt účinnosti od 1. dubna 2017, budou se týkat především subjektů ve 3. a 4. fázi zavádění evidence tržeb.