Novela zákona o DPH pro rok 2011

Dne 17. prosince 2010 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v souladu se změnami Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“). V rámci 3. čtení byla schválena změna účinnosti této novely zákona o DPH, a to z 1. ledna 2011 na 1. dubna 2011. Novelou zákona o DPH se bude dále zabývat Senát.

Očekávané změny:
– změna pravidel pro určení místa plnění při poskytování vybraných služeb,
– sazby daně,
– oprava základu daně a výše daně,
– oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
– převod nemovitostí,
– osvobození u dovozu zboží,
– nárok na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu daně,
– daňové doklady,
– přenos daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění a
– institut ručení za nezaplacenou daň.

Informace k novému přiznání k DPH od 1. 1. 2011:

Od 1. ledna 2011 bude v platnosti nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) a s ním související nové pokyny k vyplnění (25 5412 MFin 5412 – vzor č. 13). Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

Jsme připraveni poskytnout Vám podrobnější informace, popřípadě stanoviska k výše uvedené problematice.