Novela zákona o soudních poplatcích

Od 1. 9. 2011 vstoupila v účinnost novela zákona o soudních poplatcích č. 218/2011 Sb. Podle této novely jsou poplatky vztahující se k daňovému řízení nastaveny následovně:

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu 3 000 Kč
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu 2 000 Kč
Žaloba na nečinnost 2 000 Kč
Kasační stížnost 5 000 Kč
Návrh na nařízení předběžného opatření 1 000 Kč
Návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví 1 000 Kč
Žaloba na obnovu řízení 5 000 Kč

Poplatek se nadále počítá za každé žalované rozhodnutí zvlášť.