OECD vydala další pokyny pro CbC Reporting

Nové pokyny obsahují otázky a odpovědi týkající se zacházení s obdrženými dividendami a počtem zaměstnanců, které mají být vykázány v případech, kdy MNE používá při sestavování konsolidované účetní závěrky, která platí prospektivně, poměrnou konsolidaci. Aktualizované pokyny rovněž objasňují, že zkrácené částky by neměly být použity při vyplňování tabulky 1 CbC reportingu a obsahují tabulku shrnující stávající interpretační pokyny týkající se přístupu, který se má použít v případě fúzí, rozdělení a akvizic. Aktualizované pokyny naleznete zde.