Paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti

Od 1. ledna 2015 došlo v rámci novely zákona o daních z příjmů ke sjednocení částky pro výpočet maximální výše paušálních výdajů. Pro osoby samostatně výdělečně činné je stanovena maximální částka 2.000.000,- Kč, ze které mohou uplatnit odpovídající procentuální část výdajů.

Pro zemědělskou výrobu, kde jsou paušální výdaje určeny maximálně do 80 % z příjmů, činí limit 1.600.000,- Kč, pro živnostenské podnikání (60 %) pak 1.200.000,- Kč. Pro paušální výdaje u ostatních příjmů ze samostatné činnosti, které jsou limitovány do výše 40 % z příjmů, je maximální částka stanovena na 800.000,- Kč a pro příjmy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku lze výdaje uplatnit nejvýše do 600.000,- Kč.