Pracovní setkání na Ukrajině

Ve dnech 3. – 5. dubna 2011 česká delegace v čele s prezidentem Komory daňových poradců, Ing. Jiřím Nekovářem, podnikla cestu do Kyjeva za účelem pracovních návštěv Svazu daňových poradců Ukrajiny, vicepremiéra Ukrajiny, Sergeje Tigipka a Mezinárodní akademie financí a investic při Obchodně-průmyslové komoře Ukrajiny.

Zástupci Daňové akademie a Komory daňových poradců ČR nejprve navštívili Svaz daňových poradců Ukrajiny, kde se setkali s jeho prezidentem, Leonidem Rubanenkem. Následovalo jednání, kterého se kromě zástupců Svazu účastnili i představitelé Ministerstva financí UA, Daňové správy UA, Komory auditorů AU a další kolegové. Předmětem diskuse se stala například vzájemná výměna informací a zkušeností o fungování obou profesních Komor nebo předání informací o systému zkoušek a certifikace ukrajinských daňových poradců (při využití elektronického testování). Bohatě se debatovalo i o odborných otázkách v oblasti spolupráce s daňovými orgány.

Po skončení jednání se členové české delegace přesunuli na Úřad vlády UA, kde Ing. Nekováře přijal místopředseda vlády Ukrajiny a ministr práce a sociální politiky, Sergej Tigipko.

Na půdě Mezinárodní akademie financí a investic při Obchodně-průmyslové komoře Ukrajiny se pak diskutovalo o vzájemné spolupráci s českou Daňovou akademií, výsledkem čehož je i příprava Memoranda o vzájemné spolupráci.