Příspěvek Jiřího Nekováře ve Studiu 6

Dne 12. dubna 2013 se Jiří Nekovář jako prezident Confédération Fiscale Européenne ve Studiu 6 vyjadřoval k vládnímu projednání daňových změn, ke kterým by mělo dojít v souvislosti s Novým občanským zákoníkem. Ačkoliv sice souhlasí se stanoviskem ministra financí a dřívější účinnost navrhovaných změn by kvitoval, k obecným dopadům změn daňových zákonů zůstává Jiří Nekovář skeptický.

Připomínáme, že obsahem předloženého návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách je přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného a současně realizace I. fáze jednoho inkasního místa. Novela byla schválena vládou dne 17. 4. 2013.

Rozhovor odvysílaný stanicí ČT 24 naleznete v prokliku – II. Část, 17:22.

Odkaz