Reprezentace na Mezinárodním daňovém kongresu v Moskvě

Ve dnech 2. – 3. února 2012 se v Moskvě u příležitosti 10letého výročí založení Komory daňových poradců Ruské Federace uskutečnil Mezinárodní daňový kongres. Této významné události se jako viceprezident CFE zúčastnil i společník a jednatel společnosti Euro-Trend, s.r.o., pan Ing. Jiří Nekovář.

Na Mezinárodní daňový kongres dorazilo více než 300 daňových poradců a specialistů ze 13 států, a to jak z Evropy, tak z Asie či dokonce z Austrálie-Oceánie. Mimo prezidentů a dalších zástupců profesních komor byli na kongresu přítomni též zástupci Výboru Rady federace pro rozpočet a finanční trhy RF, Federální daňové služby (Ministerstva financí) RF, Statistického úřadu RF, Státní dumy, Ministerstva pro ekonomický rozvoj RF, Nejvyššího rozhodčího soudu a Magistrátu hl. města Moskvy. K hlavnímu tématu kongresu „Daňová politika. Daňové precedenty v praxi nejvyšších soudů“ vystoupili Stephen Coleclough (prezident CFE), Gil Levy (prezident AOTCA), Herbert Becherer (viceprezident CFE) či Gottfried Schellmann (předseda Daňového výboru CFE). Jiří Nekovář pak přispěl projevem na téma „Moderní postupy EU v oblasti daní a role soudních rozhodnutí a doktríny v daňovém právu“. Jiří Nekovář následně vystoupil také v rámci profesního bloku na téma „Současnost a vyhlídky regulace daňového poradenství“.

Odkaz