Další služby

V rámci komplexních služeb daňového poradenství poskytujeme poradenství v oblasti
výzkumu a vývoje jako podpory rozvoje vědy v České republice.

Kontaktní osoba

Ing. Sofia Komrsková

Tel.:

+420 222 244 514


Dokumenty ke stažení


Území, na němž se dnes Česká republika rozkládá, patřilo v novodobé historii k vysoce průmyslovým oblastem Evropy, v období mezi dvěma světovými válkami dokonce k nejprůmyslovějším územím světa. Zájem naší země na investicích nejen do výroby, ale i do vědecko-technického výzkumu a vývoje, je tedy s ohledem na historii zcela přirozený. V posledních 10 až 15 letech došlo k dalšímu rozvoji a koncentraci moderních průmyslových kapacit. Ruku v ruce s tím jde i mohutný příliv přímých zahraničních investic, které využívají předností České republiky, jakými jsou umístění v srdci Evropy, vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla, prozatím nižší cena i velmi kvalifikované práce nebo zkušenosti s přístupem na trhy střední a východní Evropy. Další ekonomický rozvoj země je v nemalé míře závislý na rozvoji a aplikaci výsledků vědy a techniky.

Tyto skutečnosti si uvědomila i česká vláda, když v roce 2005 novelizovala zákon o daních z příjmů a zavedla možnost odečíst od základu daně z příjmů 100 % výdajů vynaložených v souvislosti s realizací projektů výzkumu a vývoje. Hlavní výhoda tedy spočívá v možnosti zahrnout tyto výdaje nejen do daňově uznatelných nákladů, ale také je současně uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.

Ustanovení patří k nejvelkorysejším opatřením svého druhu v celé Evropské unii, na zpracování související metodiky a právních předpisů se vedle Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR aktivně podílela i Komora daňových poradců ČR.

Máte-li zájem o bližší informace k této problematice nebo přímo o komplexní zpracování analýzy možných daňových úspor ve Vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit. Odborníci společnosti Euro-Trend, s.r.o., absolvovali certifikační vzdělávací projekt "Výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v kontextu odčitatelné položky § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů" a úspěšně získali certifikát, který dokládá jejich odbornou připravenost k posouzení, případně vymezení činností výzkumu a vývoje.