Daňové poradenství

Daňové oddělení prostřednictvím svých zkušených odborníků poskytuje průběžné daňové poradenství, poradenství v oblasti daňových dopadů výzkumu a vývoje, zpracování písemných odborných analýz a stanovisek, daňové audity a legislativní servis a to v souvislosti s tuzemským i mezinárodním daňovým systémem.

Kontaktní osoba

Ing. Sofia Komrsková

Tel.:

+420 222 244 511


Dokumenty ke stažení


Reference

Dopravní podnik hl. m. Prahy

ČEZ, a.s.

Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

PVA a.s.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Mediacop s.r.o.

SECAR BOHEMIA, a.s.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

ŠKODA HOLDING a.s.

TELECOMSPOL, spol. s r.o.

UNIMEX GROUP, a.s.

Univerzita Karlova v Praze

Magistrát hlavního města Prahy

JUTA a.s.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

C.S.CARGO a.s.

Centrum 2000, a.s.

CANARIA TRAVEL, spol. s r.o.

Centrum Novodvorská, a.s.

Česká pojišťovna a.s.

Doosan Škoda Power s.r.o.

ELTODO EG, a.s.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO, a.s.

Global Stores, a.s.

GLOBAL TRADE SERVICE PRAHA s.r.o.

Global Wines, s.r.o.

HQ – PLUS s.r.o.

HVB Leasing Czech Republic s.r.o.


Daňové poradenství je historicky i aktuálně nejvýznamnější a nejrozsáhlejší činností společnosti Euro-Trend, s.r.o. Daňoví poradci naší společnosti jsou zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oboru českého daňového práva. Každý z nich se specializuje na určitou oblast daňové problematiky, což naší společnosti umožňuje dosahovat trvale vysoké úrovně znalostí ve všech oblastech daňové legislativy.

V rámci široké škály námi poskytovaných služeb klientům nabízíme zejména:

 • průběžné daňové poradenství,
 • poradenství při sestavování daňových přiznání,
 • zpracování písemných odborných stanovisek,
 • daňové analýzy,
 • vyloučení a posouzení rizik švarcsystému,
 • legislativní servis,
 • daňové poradenství v oblasti výzkumu a vývoje.

Máme značné a široké zkušenosti v následujících oblastech:

 • zdaňování příjmů z cenných papírů,
 • daňová problematika nehmotného majetku a duševního vlastnictví,
 • daňová problematika daně z přidané hodnoty,
 • poskytování právní pomoci v oblasti daňového procesu při správě daní a poplatků,
 • mezinárodní zdanění, zdaňování cizinců pracujících na území ČR.

Při zastupování zájmů našich klientů před státními orgány pracujeme metodou úzké spolupráce s klienty v průběhu daňových kontrol a při dalších řízeních vedených státními orgány. Při řešení daňových otázek nabízíme klientům kvalifikovanou právní pomoc nejen během daňového řízení, ale i před soudem. Za naši prioritu považujeme vysokou odbornou úroveň našich služeb doprovázenou srozumitelností a jednoznačností našich doporučení klientům.