Externí hodnocení interního auditu

Naše společnost je též schopna provést externí zhodnocení interního auditu, validaci interního hodnocení a další kontrolní činnosti v rámci interního auditu. Tým složený z odborníků pod vedením předních českých interních auditorů postupuje podle nejnovějších doporučení a poznatků v této oblasti.

Kontaktní osoba

Ing. Irena Kovalčíková, CIA

Tel.:

+420 222 244 515


Dokumenty ke stažení


Reference

Dopravní podnik hl. m. Prahy

ČR – Ministerstvo dopravy

ČEZ, a.s.

České dráhy, a.s.


Moderní interní audit by měl představovat vnitropodnikového poradce, který slouží potřebám organizace, vytváření přidané hodnoty a zvyšování celkové efektivnosti. Interní audit má poskytovat ujištění, že rizika, kterým je organizace vystavena, jsou známa a jsou pod kontrolou.

Odborný hodnotitelský tým společnosti Euro-Trend, s.r.o., pod vedením prof. Ing. Jiřího Dvořáčka, CSc. pracuje na základě nejnovějších mezinárodně uznávaných a používaných Standardů pro profesionální praxi interního auditu. Náš tým je připraven provést všestranné zhodnocení interního auditu podle zadání klienta, přičemž se primárně zaměřujeme na tyto dílčí aspekty:

 • lidské zdroje oddělení interního auditu,
 • organizační začlenění interního auditu,
 • postavení interního auditu v organizaci,
 • finanční, materiální a organizační podmínky pro efektivní činnost interního auditu,
 • posouzení tvorby a čerpání rozpočtu oddělení interního auditu,
 • vnitřní vztahy, pověst interního auditu v rámci organizace,
 • používané procesy,
 • zaměření činnosti interního auditu v organizaci,
 • ujišťovací činnost interního auditu v oblasti rizik,
 • efektivita práce interního auditu v organizaci,
 • kvalita a rozsah sestavovaných plánů činnosti interního auditu a míry jejich dodržování,
 • analýza a doporučení k dalším oblastem podle upřesněného zadání klienta.