Interní audit formou outsourcingu

Provádíme činnosti interního auditu jako externí poskytovatel služeb. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti interního auditu.

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., Ing. Sofia Komrsková

Tel.:

+420 222 244 515


Dokumenty ke stažení


Zajištění komplexních služeb v oblasti interního auditu zahrnuje zhodnocení rizik, přípravu plánů interního auditu, přípravu programů jednotlivých auditních zakázek, auditní činnosti se širokým zaměřením, zpracování zpráv z interních auditů včetně auditních doporučení, prezentaci výsledků, následné sledování plnění nápravných opatření a poradenství. Služby interního auditu připravujeme na míru na základě charakteru a potřeb společnosti.

Naši specialisté provádí auditní činnosti ve smyslu moderního vymezení interního auditu, podle kterého je interní audit „nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace“.

Naši specialisté pracují v souladu s Etickým kodexem a Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu Institutu interních auditorů.