Transferové ceny

Pro účely transakcí mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami a sdruženými podniky stanovíme svým klientům tzv. transferové, nebo-li převodní ceny.

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., ing. Sofia Komrsková

Tel.:

+420 222 244 515


Dokumenty ke stažení

Legislativa_pro_transferove_ceny


Reference

ELTODO, a.s.

UNIMEX GROUP, a.s.

Doosan Škoda Power s.r.o.

Lagardere Travel Retail, a.s.


Transferové ceny neboli převodní ceny jsou ceny uplatňované u transakcí prováděných mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami a mezi sdruženými podniky. Tyto transakce se týkají jak převodu zboží a nehmotného majetku, tak poskytování služeb. Transakce mezi spojenými subjekty musí splňovat princip tržního odstupu, tzn. že transakce mezi spojenými subjekty by měly probíhat za stejných či obdobných podmínek jako transakce mezi nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích.

Našim klientům nabízíme:

  • strategie a postupy pro transferové ceny,
  • zpracování studie transferových cen, která umožní stanovit cenu transakcí mezi spojenými osobami v souladu s pravidlem tržního odstupu,
  • přípravu dokumentace transferových cen,
  • přeměnu stávajících struktur společností s ohledem na daňovou optimalizaci,
  • podporu při jednáních s finančními úřady,
  • přípravu žádosti o závazné posouzení transferových cen.