Znalecký ústav

Znalecký ústav Euro-Trend se specializuje především na oceňování podniků, nemovitostí, ale také finančního majetku jako jsou cenné papíry a pohledávky, a ostatních forem obchodního jmění.

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Tel.:

+420 222 244 515


Dokumenty ke stažení

Rozhodnuti_Ministerstva_spravedlnosti_CR


Reference

DIGI CZ s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

SHERLOG TRACE, a.s.

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.

UNIMEX GROUP, a.s.

Doosan Škoda Power s.r.o.


Oceňování všech forem obchodního majetku se společnost Euro-Trend, s.r.o., intenzivně věnuje od roku 2000. V lednu 2004 byla společnost na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti zapsána do seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika s širokým rozsahem znaleckého oprávnění.

Naši pracovníci mají rozsáhlé odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním různých druhů majetku, ať již ze sféry podniků, cenných papírů nebo nemovitostí. Mají značné zkušenosti se zpracováním finančních analýz, disponují rozsáhlou databází informací a detailními znalostmi českého trhu s nemovitostmi.

Provádíme oceňování:

 • podniků nebo jejich částí,
 • finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech,
 • cenných papírů a jejich derivátů,
 • nemovitostí a staveb,
 • movitého majetku,
 • nehmotného majetku a majetkových práv,
 • cesí pohledávek,
 • ručení a jiného zajištění.

Náš odborný tým nabízí zpracování ocenění a znaleckých posudků pro tyto účely:

 • daňové,
 • vyplývající ze zákona o obchodních korporacích,
 • vyplývající ze zákona o přeměnách,
 • zajištění úvěrů a financování,
 • insolvencí,
 • soudních sporů,
 • vyjednávání o ceně,
 • vyrovnání mezi společníky,
 • ocenění majetku i fondů kolektivního investování.

Znalecký posudek může sloužit nejen ke stanovení hodnoty majetku pro zákonem stanovené účely, ale i jako podpůrný prostředek při realizaci koupě či prodeje.