Struktura

Euro-Trend je uskupení následujících společností.


Společnost Euro-Trend, s.r.o., byla založena v roce 1994 a navázala na činnost Euro-Trend výrobní družstvo. Již od počátku byla koncipována jako poradenská firma. Většinovým vlastníkem je Ing. Jiří Nekovář, který je vedle paní Evy Mrázové jednatelem společnosti.

Euro-Trend, s.r.o., se specializuje zejména na poskytování služeb v oblasti ekonomického a daňového poradenství a oceňování. Od roku 2004 je Euro-Trend, s.r.o. znaleckým ústavem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Do seznamu znaleckých ústavů byla společnost zapsána Rozhodnutím Ministra spravedlnosti ze dne 5.1.2004.

Od svého založení v roce 1993 byla společnost členem a později i akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. Díky povolení České národní banky obchodovat se zahraničními cennými papíry byla aktivní i na burze v New Yorku. Na kapitálovém trhu v České republice úspěšně působila až do ledna 1999.

Společnost nebyla součástí žádné větší finanční skupiny, ani nebyla podporována zahraničním kapitálem. S ohledem na koncentraci kapitálu v této oblasti a po pečlivém posouzení dalšího pravděpodobného vývoje se jediný akcionář společnosti v roce 1999 rozhodl odejít z burzy a přestat obchodovat s cennými papíry.

V současné době Katnek Securities, a.s., využívá v ekonomickém poradenství svých rozsáhlých zkušeností z předchozí činnosti.

Společnost se od roku 1995 věnovala zejména individuálnímu poradenství pro soukromou klientelu. Jediným společníkem a zároveň jednatelem společnosti je Ing. Jiří Nekovář.

V současné době se společnost zaměřuje na komplexní investiční poradenství.