Studentské letní brigády a daně

Souhrn praktických informací pro studenty, kteří za účelem letního přivýdělku uzavírají dohodu a provedení práce nebo dohody o provedení práce. Jak tedy správně zdanit své příjmy, na jaké slevy mají studenti nárok a za jakých podmínek?

Slevy na dani

Student si může uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč ročně, měsíčně tedy 2 320 Kč a také slevu na studenta ve výši 4 020 Kč ročně, měsíčně 335 Kč, pokud má daný student u zaměstnavatele podepsané prohlášení a potvrzení o studiu. Slevu na studenta lze však pouze uplatnit do dovršení 26 let věku, v případě doktorského studia až do 28 let.

Růžové prohlášení

Měsíční slevy na dani lze uplatnit prostřednictvím takzvaným růžovým prohlášením. Nelze ho podepsat u více zaměstnavatelů současně a je potřeba, aby bylo podepsáno do 30 dnů od nástupu do zaměstnání, každoročně nejpozději do 15. února na kalendářní rok.

Daňové přiznání

V případě dohod o provedení práce do 10 000 Kč nebo dohod o pracovní činnosti do 3 500 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele a nebude mít podepsané prohlášení, nevzniká poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání. Nemá ale tedy nárok na uplatnění slev. I v případě těchto příjmů však může poplatník dodatečně učinit u zaměstnavatele prohlášení, popř. zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do celoročního základu daně v rámci daňového přiznání a zde uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, na které má nárok.

Pokud bude student pracovat jako zaměstnanec pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech bude mít na příslušné zdaňovací období (kalendářní rok) učiněné prohlášení a nebude mít jiné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání, povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob mít nebude.