Švarcsystém opět oficiálně nelegální prací, za niž hrozí vysoké tresty nejen zaměstnavatelům

Od roku 2012 se do české legislativy vrací výslovný zákaz švarcsystému. V návaznosti na novou úpravu zákona o zaměstnanosti se rovněž zpřísní tresty za tento způsob zaměstnávání. U pracovníků se pokuty zvýší dokonce až na desetinásobek.

Problematika švarcsystému se od začátku letošní roku stala opět ožehavým tématem. Novelou zákona o zaměstnanosti došlo ke změně definice nelegální práce, kterou se napříště stane i výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Samotná závislá práce je jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak z hlediska předpisů daňových posuzována dle míry naplnění určitého výčtu znaků, avšak problematika těchto případů je natolik složitá, že ani judikatura Nejvyššího správního soudu není v tomto ohledu jednotná.

Ruku v ruce s novelou přišlo i zvýšení sankcí za správní delikty. Oblastní inspektorát práce může nyní uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 10 mil. Kč (nejméně však 250 tis. Kč), a to pokud umožní výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Pokuty však nedopadají pouze na zaměstnavatele, týkají se totiž i samotných „zaměstnanců“. Konkrétně pokud fyzická osoba vykonává závislou práci mimo pracovněprávní poměr, hrozí jí pokuta do výše 100 tis. Kč. A naopak, pokud fyzická osoba výkon nelegální práce umožní, může jí inspektorát práce uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč.

Lze navíc konstatovat, že finanční úřady jdou v posuzování švarcsystému i nad rámec inspektorátů práce, tzn. dodatečně stanovují daňovou povinnosti i tam, kde pokuta inspektorátu práce uložena nebyla, což jim současná legislativa umožňuje.

Dle získaných informací z oblasti inspekce práce je znatelné, že počet inspektorů i kontrol se zaměřením na nelegální zaměstnávání v nedávné době dramaticky vzrostl a další nárůst se očekává. To dokládá i samotná skutečnost, podle níž za rok 2011 proběhlo v souhrnu 167 tisíc kontrol, přičemž již v lednu roku 2012 inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli celkem 973 kontrol a za zjištěná porušení právních předpisů oblastní inspektoráty práce uložily celkem 160 pokut v celkové výši 5 992 000 Kč. Celkový počet kontrol za rok 2012 by měl vzrůst na 200 tisíc.

V souvislosti s výše uvedeným můžeme jak zaměstnavatelům, tak i potenciálním zaměstnancům doporučit, aby zrevidovali své nastavení pracovněprávních vztahů, popřípadě se poradili s odborníkem, jak předejít negativním následkům případné kontroly.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pomocí e-mailu pana Ing. Jiřího Nekováře (jnekovar@eurotrend.cz) nebo paní Ing. Sofii Komrskovou (skomrskova@eurotrend.cz), kteří Vám v této oblasti mohou předat své bohaté zkušenosti.