Vystoupení pana Nekováře na Druhé výroční mezinárodní daňové konferenci WAUTI

Ve dnech 27. a 28. března 2013 se v hlavním městě Nigérie, Lagosu, konala konference WAUTI’S 2ND ANNUAL INTERNATIONAL TAX CONFERENCE, na které v roli prezidenta Confédération Fiscale Européenne vystoupil i pan Jiří Nekovář se svým příspěvkem „The Role of Taxation in Good Governance”.

Pan Jiří Nekovář byl pozván jako hostující řečník organizací West African Union of tax Institutes (WAUTI). WAUTI je samosprávnou organizací sdružující daňové poradce z 15 zemí západní Afriky.

Se stručným zápisem z konference se můžete seznámit v přiloženém souboru.

Odkaz