Lidé

Seznamte se s našimi odborníky.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., většinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o., se narodil v roce 1953.

Detail »

JUDr. Tereza Němeček, LL.M.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na pařížské Sorbonně Pantheon Paris

Detail »

Ing. Václav Okleštěk

Absolvent Jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Má dlouholeté zkušenosti

Detail »

Ing. Sofia Komrsková

Vedoucí daňového oddělení, daňová poradkyně. Absolventka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracovala na

Detail »

Mgr. Ing. Pavel Beran

Daňový poradce. Je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví

Detail »

Ing. Jiří Pubrdle

Daňový poradce, certifikovaný poradce pro oblast výzkumu a vývoje.Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor Výroba a

Detail »

Josef Machala

Specialista na sociální a zdravotní pojištění. Je absolventem Ekonomického lycea v Roudnici nad Labem. Nyní

Detail »

Ing. Ladislav Pitner

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1972-1990 pracoval na Federálním cenovém úřadě. V roce

Detail »

Jan Horešovský

Daňový poradce. Dlouhodobě pracoval jako systémový programátor na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v

Detail »

Ing. Kristýna Šimáčková LL.M.

Daňová poradkyně. Je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví

Detail »

Ing. Václav Rajchman

Daňový poradce a specialista pro zařazování majetku a služeb. Jeden z osmi držitelů certifikátu o

Detail »

Mgr. Ing. Lucie Švehlová

Daňová poradkyně. Absolventka právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oboru Právo, a ekonomické fakulty Západočeské

Detail »

Ing. Klára Hanušová

Absolventka magisterského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Účetnictví a

Detail »

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Znalec, většinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o., se narodil v roce 1953. Po absolvování Vysoké

Detail »

Ing. Kamila Demlová

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,

Detail »

Ing. Zdeněk Korta

Znalec a odhadce nemovitostí. Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Pozemní stavby. Autorizovaný inženýr

Detail »

Ing. Irena Kovalčíková, CIA

Samostatný odborný analytik oceňování majetku. Absolventka Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková

Detail »

Jarmila Ciprová

Recepční a asistentka většinového společníka a jednatele společnosti Euro-Trend, s.r.o., Ing. Jiřího Nekováře. Má dlouholeté

Detail »