Zakladatel

Ing. Jiří Nekovář je nejen zakladatelem skupiny Euro-Trend, ale také většinovým společníkem a jednatelem společnosti Euro-Trend, s.r.o.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D., většinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o., se narodil v roce 1953. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Od roku 1990 se věnuje ekonomickému poradenství, je certifikovaným poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Je daňovým poradcem ev.č. 002 a ve společnosti Euro-Trend přímo řídí oblast daňového poradenství. V letech 1996 až 2011 byl Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem a v letech 2013 a 2014 vykonával funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. je členem Koordinačního výboru ministra financí pro daně, členem Národní diskusní skupiny Ministerstva financí ČR pro daně. V prosinci roku 2010 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od roku 2011 je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Od roku 2000 do roku 2006 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Je členem dozorčí rady Nadace ČEZ, členem Akademické rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně a místopředsedou správní rady VŠE. Byl jmenován rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. Od srpna 2013 do května 2017 vykonával Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. funkci prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem a v současné době je členem jejího Prezidia. V listopadu roku 2015 byl jmenován Honorary Tax Advisor of AOTCA. Je zakládajícím členem Global Tax Advisory Platform a v září 2020 byl zvolen do funkce Executive Board Director of CFE –www. taxadvisereurope.org