Referenzen

 • ČEZ, a.s.
 • Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
 • PVA a.s.
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Mediacop s.r.o.
 • SECAR BOHEMIA, a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • ŠKODA HOLDING a.s.
 • TELECOMSPOL, spol. s r.o.
 • UNIMEX GROUP, a.s.
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • JUTA a.s.
 • Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
 • C.S.CARGO a.s.
 • Centrum 2000, a.s.
 • CANARIA TRAVEL, spol. s r.o.
 • Centrum Novodvorská, a.s.
 • Česká pojišťovna a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ELTODO EG, a.s.
 • ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 • ELTODO, a.s.
 • Global Stores, a.s.
 • GLOBAL TRADE SERVICE PRAHA s.r.o.
 • Global Wines, s.r.o.
 • HQ - PLUS s.r.o.
 • HVB Leasing Czech Republic s.r.o.
 • Univerzita Karlova v Praze
 • ČEZ Bulgaria EAD - příprava na IPO
 • DIGI CZ s.r.o.
 • ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 • SHERLOG TRACE, a.s.
 • UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s.
 • UNIMEX GROUP, a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ELTODO, a.s.
 • UNIMEX GROUP, a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • Lagardere Travel Retail, a.s.
 • ČR - Ministerstvo dopravy
 • ČEZ, a.s.
 • České dráhy, a.s.